Misiune

 Școala Profesională „Ştefan cel Mare” Cotnari își  propune să asigure tinerilor o educaţie şi o instruire de calitate, contribuind la dezvoltarea carierei şi creşterii profesionale, stimulând potenţialul economic şi social al zonei.
   Serviciile au la bază calitatea, performanţa, integritatea, demnitatea, responsabilitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în actul educaţional şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.