CERCUL METODIC AL CONSILIERILOR EDUCATIVI ȘI AL DIRECTORILOR ADJUNCȚI NR. 6