Scurt istoric

 

1562 – Ioan Iacob Eraclid Despotul, domnitor al Moldovei, înfiinţează la Cotnari „Schola Latina”, elevi fiind „de pretutindeni din ţară pentru a-i învăţa”, elevi care aveau aici locuinţă şi hrană în mod gratuit.

 

26 octombrie 1859 – Epitropia spitalelor Sf. Spiridon, la decizia Ministerului Cultelor şi Învăţământurilor Publice deschide cursurile unei şcoli săteşti, în clădire proprie, „cu pereţi de o cărămidă şi jumătate, pe temelie de piatră, podită cu dulapi, cu sobe nemţeşti şi tacâmurile lor, şi acoperită cu şindrilă”. În 8 bănci de lemn învaţă 12 copii având ca învăţător pe Vasile Atanasiu, „holtei de 24 de ani, cu leafă de 80 de galbeni pe an”.

 

Aprilie 1875 – în calitate de revizor şcolar, Mihai Eminescu inspectează şcolile din Plasa Cârligătura, printre care şi pe acelea din satele Cotnari şi Cârjoaia.

1920 – prin contribuţia sătenilor se zideşte localul Şcolii primare nr.2, şcoală pe lângă care un grup de entuziaşti a susţinut o intensă activitate culturală.

1954 – se înfiinţează un internat în care sunt cuprinşi 15 băieţi şi 15 fete din satele componente ale comunei, care frecventau cursurile şcolii din Cotnari.

 

1971 – începe construcţia unui local nou de şcoală.

1972 – se înfiinţează primele clase IX – X.

1974 – se dă în folosinţă noul local al şcolii

1985 – se înfiinţează clasa a IX –a de liceu – profil agricol.

1992 – încheie cursurile ultima promoţie a învăţământului de 10 ani. După această dată şcoala funcţionează numai cu clasele I – VIII.

15 aprilie 1994 – şcoala din Cotnari primeşte oficial numele de „ŞTEFAN CEL MARE”.

Octombrie 1999 – se împlinesc 140 de ani de la înfiinţarea Şcolii Cotnari.

1999 – Şcoala „Ştefan cel Mare” Cotnari devine centru de capacitate, la care sunt arondate şcolile comunei, precum şi cele din comunele învecinate Scobinţi şi Cepleniţa.

2006 – Şcoala este inclusă într-un program de reabilitare şi extindere, scopul fiind transformarea într-un campus şcolar modern, unde să fie pregătiţi elevii pentru viti – pomicultură – răspunzând prin aceasta cerinţelor comunităţii locale de pregătire a forţei de muncă necesară.

2010 – Se încheie reabilitarea şi extinderea clădirii şcolii

12.09.2011 – se înființează Liceul Tehnologic cu profil resurse naturale și protecția mediului, specializarea tehnician horticultor.

1.09.2014-se înființează școala profesională de 3 ani, renunțându-se la clasa a IX-a de liceu.