ANUNȚ

 

        Elevii din clasa a VIII-a vor fi prezenți la școală pentru simularea EvaluĂrii Naționale, luni, 29 martie 2021 și marți, 30 martie 2021.         Intrarea în săli se face în ordinea alfabetică până la 8.30 (E1, E5).

Candidații vor avea asupra lor carnetul de elev sau cetificatul de naștere.

De luni 29.03.2021 se schimbă scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în galben (scenariul 2), cf OM 3459/06.03.2021 modificat prin OM 3515/23.03.2021:
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional (XI)
b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (V, VI, VII, IX, X).
          Orele on-line se desfășoară pe platforma GSuite, conform orarului actual. ISJ_Iasi_Hotararea 57 CJSU Iasi din 26.03.2021

 

 

 

Scurt istoric

 

1562 – Ioan Iacob Eraclid Despotul, domnitor al Moldovei, înfiinţează la Cotnari „Schola Latina”, elevi fiind „de pretutindeni din ţară pentru a-i învăţa”, elevi care aveau aici locuinţă şi hrană în mod gratuit.

 

26 octombrie 1859 – Epitropia spitalelor Sf. Spiridon, la decizia Ministerului Cultelor şi Învăţământurilor Publice deschide cursurile unei şcoli săteşti, în clădire proprie, „cu pereţi de o cărămidă şi jumătate, pe temelie de piatră, podită cu dulapi, cu sobe nemţeşti şi tacâmurile lor, şi acoperită cu şindrilă”. În 8 bănci de lemn învaţă 12 copii având ca învăţător pe Vasile Atanasiu, „holtei de 24 de ani, cu leafă de 80 de galbeni pe an”.

 

Aprilie 1875 – în calitate de revizor şcolar, Mihai Eminescu inspectează şcolile din Plasa Cârligătura, printre care şi pe acelea din satele Cotnari şi Cârjoaia.

1920 – prin contribuţia sătenilor se zideşte localul Şcolii primare nr.2, şcoală pe lângă care un grup de entuziaşti a susţinut o intensă activitate culturală.

1954 – se înfiinţează un internat în care sunt cuprinşi 15 băieţi şi 15 fete din satele componente ale comunei, care frecventau cursurile şcolii din Cotnari.

 

1971 – începe construcţia unui local nou de şcoală.

1972 – se înfiinţează primele clase IX – X.

1974 – se dă în folosinţă noul local al şcolii

1985 – se înfiinţează clasa a IX –a de liceu – profil agricol.

1992 – încheie cursurile ultima promoţie a învăţământului de 10 ani. După această dată şcoala funcţionează numai cu clasele I – VIII.

15 aprilie 1994 – şcoala din Cotnari primeşte oficial numele de „ŞTEFAN CEL MARE”.

Octombrie 1999 – se împlinesc 140 de ani de la înfiinţarea Şcolii Cotnari.

1999 – Şcoala „Ştefan cel Mare” Cotnari devine centru de capacitate, la care sunt arondate şcolile comunei, precum şi cele din comunele învecinate Scobinţi şi Cepleniţa.

2006 – Şcoala este inclusă într-un program de reabilitare şi extindere, scopul fiind transformarea într-un campus şcolar modern, unde să fie pregătiţi elevii pentru viti – pomicultură – răspunzând prin aceasta cerinţelor comunităţii locale de pregătire a forţei de muncă necesară.

2010 – Se încheie reabilitarea şi extinderea clădirii şcolii

12.09.2011 – se înființează Liceul Tehnologic cu profil resurse naturale și protecția mediului, specializarea tehnician horticultor.

1.09.2014-se înființează școala profesională de 3 ani, renunțându-se la clasa a IX-a de liceu.